Gezien worden als mens en niet als ziek(t)e is van groot belang als we in contact zijn met professionals. Toch ligt de focus nog altijd op de professionele zorg en welzijn. Het centraal stellen van wat een persoon nodig heeft om zich gezond en gelukkig te voelen schiet er helaas vaak bij in.

Marieke Groot, lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg, vertelde tijdens haar openbare les over hoe zij een bijdrage gaat leveren aan het daadwerkelijk persoonsgericht werken in zorg en welzijn. Op donderdag 8 oktober vond de openbare les van Marieke Groot plaats. Tijdens deze les presenteerde zij haar onderzoeksprogramma voor de komende jaren. Via onderstaande link kunt u onder andere een film zien over het lectoraat en de publicatie downloaden of bestellen.

Bekijk de film en download de publicatie

Bron: Hogeschool Rotterdam