Thema’s

We hebben de informatie van Nursing Delta opgesplitst in de zes onderstaande thema’s.

Verpleegkundige basiszorg

Hier vind je alles gerelateerd aan verpleegkundige basiszorg, zoals pijn, decubitus, delier, wondverzorging, antibioticagebruik, palliatieve zorg, patiëntveiligheid, bewegen, (onder)voeding, niet-farmacologische en andere verpleegkundige interventies, preventie, beter doen & beter laten, evidence-based handelen, inzet van technologie, inclusief implementatie.

Persoons-/ familiegerichte zorg

Hier vind je alles gerelateerd aan persoons- en familiegerichte zorg, zoals de relatie tussen de verpleegkundige en de patiënt, zelfmanagementondersteuning, samen beslissen, mantelzorgondersteuning en eHealth.

Organisatie van zorg

Hier vind je alles gerelateerd aan de organisatie van zorg, zoals netwerkzorg, interprofessioneel samenwerken, teamwerk, overdracht en rapportage en wijkgericht werken.

Beroepsontwikkeling

Hier vind je alles gerelateerd aan beroepsontwikkeling, zoals professionalisering en nieuwe professionele rollen (functiedifferentiatie, taakherschikking), leiderschap, identiteit van de verpleegkundige en verzorgende.

Arbeidsmarkt en persoonlijke ontwikkeling

Hier vind je alles gerelateerd aan arbeidsmarkt en persoonlijke ontwikkeling, zoals vitaliteit en gezondheid van verpleegkundigen, (omgaan met) werkdruk, imago van het vak, behoud van personeel, werkplekleren.

Zorgtechnologie

Hier vind je alles gerelateerd aan het ontwikkelen en gebruik van passende zorgtechnologie die alle bovengenoemde thema’s kan ondersteunen.