Nursing Delta is een initiatief van AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg aan Hogeschool Rotterdam, Monique van Dijk, hoogleraar Verplegingswetenschappen aan het Erasmus MC en Roland Bal, hoogleraar Beleid en Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESHPM).

Zij geloven in de kracht van samenwerking. Verbinding tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen in een breed regionaal consortium kan nursing research in onze regio een impuls geven. Onderzoeksresultaten worden binnen dit platform beter verspreid en verbeteringen kunnen sneller geïmplementeerd worden. Door Nursing Delta gaan meer verpleegkundigen en verzorgenden meedoen in onderzoek en wordt onderzoek nog meer gericht op vraagstukken die actueel en relevant zijn. Het maakt daarbij niet uit waar het onderzoek plaatsvindt (universiteit, UMC, hogeschool, mbo of zorginstelling) of in welke sector (ziekenhuis of thuis; ggz of somatiek, ouderenzorg of jeugdgezondheidszorg, gehandicaptenzorg etc.). Onderzoek moet gaan over de hele beroepsketen van verpleging en verzorging. Nursing research omvat vele thema’s, van persoonsgerichte zorg tot verpleegkundige basiszorg, van beroepsontwikkeling tot functiedifferentiatie, van leren tot leiderschap, van arbeidsmarktproblematiek tot zorgtechnologie.

Deelname aan Nursing Delta is gratis, maar niet vrijblijvend. We vragen (zorg- en/of onderwijs)instellingen om zich te verbinden aan Nursing Delta door ambassadeurs te benoemen. Ook individuen kunnen ambassadeur van Nursing Delta worden.