Evelyn Finnema werd op 1 oktober 2020 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Die kregen in het Jaar van de Verpleegkundige met Evelyn Finnema hun tweede hoogleraar in de geschiedenis met deze leerstoel. Naast haar functie als hoogleraar is zij lector bij de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool.

Verpleegkunde; zie de mens!

Bekijk hier de inaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van de leerstoel Verplegingswetenschap en Onderwijs aan de Faculteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 5 oktober 2021 door prof.dr. Evelyn Finnema.