Save the date

Evelyn Finnema werd op 1 oktober 2020 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Die kregen in het Jaar van de Verpleegkundige met Evelyn Finnema hun tweede hoogleraar in de geschiedenis met deze leerstoel. Op dinsdag 5 oktober 2021 is de oratie van prof. dr. Evelyn Finnema gepland. Naast haar functie als hoogleraar is zij lector bij de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool.

Zodra er meer bekend is over het programma leest u dit op deze pagina.

Bekijk de uitnodiging