Save the date

Evelyn Finnema werd op 1 oktober 2020 benoemd tot hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Die kregen in het Jaar van de Verpleegkundige met Evelyn Finnema hun tweede hoogleraar in de geschiedenis met deze leerstoel. Naast haar functie als hoogleraar is zij lector bij de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool.

Op dinsdag 5 oktober 16.15 uur houd zij online haar oratie getiteld: Verpleegkunde – Zie de mens! in het kader van haar benoeming tot hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs aan de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. U bent van harte welkom deze oratie online via de livestream bij te wonen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U kunt de oratie rechtstreeks volgen via www.rug.nl/oraties.