RENursE (Research, Education, Nursing regarding Elderly) is opgericht om de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in het ziekenhuis te verbeteren. Met het wetenschappelijk onderzoeksprogramma wil RENursE bijdragen aan de ontwikkeling van kennis, de verspreiding van deze ontwikkelde kennis, en de toepassing hiervan door verpleegkundigen in de zorg in het ziekenhuis. In dit consortium werken verpleegkundig onderzoekers uit 14 STZ-ziekenhuizen met elkaar samen.

Bekijk de website: RENURSE