Duurzame uitwisseling tussen opleiding en praktijk met het oog op het veranderende werk in de jeugdsector. Dat is waarvoor hogescholen en praktijkorganisaties samenwerken in leernetwerken. ‘Kennis, artikelen en werkwijzen van hogeschool, onderzoek en de praktijk worden structureel met elkaar gedeeld’, aldus dr. Christian Wallner, die onderzoek doet naar de meerwaarde van 5 regionale leernetwerken jeugd.

‘In een leernetwerk gaan hogescholen, praktijkorganisaties en bijvoorbeeld beleidsmakers structureel met elkaar in gesprek, omdat ze merken dat er uitdagingen zijn in de maatschappij die ze niet alleen kunnen oplossingen, zoals de integrale aanpak van kindermishandeling’, licht Wallner toe. Via een leernetwerk zien docenten en studenten meteen wat er op dit moment in de praktijk speelt door in gesprek te gaan met professionals uit de praktijk. ‘Studenten kunnen dit meenemen in hun opleiding tot bijvoorbeeld jeugdprofessional, en onderzoekers en docenten van de hogeschool kunnen deze kennis weer doorvoeren om hun opleiding beter op de praktijk en met actuele kennis in te richten.’

Lees het volledige bericht

Bron: ZonMw