De faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden zoekt een Docent-Onderzoeker (0,8-1,0 fte) voor lectoraat Verpleegkundig Leiderschap

Verpleegkundigen vervullen een sleutelrol in het verlenen van kwalitatief hoogwaardig zorg die past bij de behoeften en wensen van patiënten en hun naasten. Verpleegkundig leiderschap is daarbij essentieel om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te waarborgen, het zorgproces continu te verbeteren, en de samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te bevorderen. Leiderschap van verpleegkundigen begint aan het bed, maar reikt verder dan alleen hun invloed op persoonsgerichte en veilige zorg. Verpleegkundigen kunnen ook invloed uitoefenen op de richting en inrichting van de zorgorganisatie waarin zij werken en daarbuiten. In de praktijk valt het voor veel verpleegkundigen niet mee om hun leiderschap te tonen. Het vraagt om enige positie, waardering, tijd, bezinning en lef. 

Het lectoraat draagt bij aan het door zelf en met anderen te onderzoeken wat een verpleegkundig leider kan zijn en wat er voor nodig is om dat te kunnen ontwikkelen. Daarom wordt onderzocht op welke manier verpleegkundigen leiderschap kunnen ontwikkelen waardoor zij meer zeggenschap en autonomie krijgen over de verpleegkundige zorg. Daarnaast zal het lectoraat onderzoeken wat er ontbreekt of aanwezig is om leiderschap te nemen binnen de context waarin verpleegkundigen leren en werken. Ook wordt onderzocht welke invloed beeldvorming over verpleegkundigen heeft op de positionering van verpleegkundigen binnen de algemene gezondheidszorg.

Bekijk de vacature